Följ oss gärna på sociala medier!

Jonas hällström chefredaktör

Aktuellt nummer

Läs om Sveriges viktigaste bok om posthistoria

NYHETER

Världsomsegling med HM Vanadis i Nordisk Filateli

Richard Bodin tillhör världseliten när det gäller att samla posthistoria i sitt rätta sammanhang. I nummer 2-2021 av Nordisk Filateli startar Richard sitt berättande om HM Vanadis världsomsegling i artikelserien Färd under örlogsflagg. Du kan alltså fritt läsa den första artikeln i tidningens artikelarkiv. I kommande nummer kommer vi att följa HM Vanadis resa, historiskt berättande samt postalt dokumenterat. Det var en lång resa så det blir en lång och intressant artikelserie. Vill du läsa hela tidningen kan du köpa

Läs vidare

Nummer 2 är på väg med 72 sidors EXTRA läsning!

Nummer 2 av tidningen är nu på tryckeriet och ska vara hos alla prenumeranter senast den 15 april. I min andra ledare som chefredaktör lyfter jag fram tidningens mål att vara en tidning för kunskap. Nordisk Filateli ska omfamna hobbyns tre ben: samlare, säljare och köpare. Nästa nummer är hela 140 sidor med kunskap och ”omfamning”, med andra ord 72 sidor med extra läsning tack vare att tidningens bästa tid är nu!

Läs vidare

”Tusen kilo guld”- Nu kan du köpa den unika Riksbanksförsändelsen

Kungliga Postverket hade den 1 januari 1876 till och med den 31 december 1917 särskilda taxor (avgifter) för paket som innehöll guld eller silver. Avgifterna uttrycktes per viktenhet och omfattade både befordringsavgiften (transporten), samt assuransavgiften (försäkringen).  En speciell avgift fanns för guld (och silver) om det skickades som tackor till Riksbanken i Stockholm. Avgiften för sådana försändelser var då 5 öre per halvt kilo med guldtackor. Den enda kända försändelse som finns bevarad idag av att en sådan transport genomförts

Läs vidare

Premiärnumret har mottagits väl – många nya prenumeranter senaste veckan!

Premiärnumret har nu hunnit nå de flesta prenumeranter och det är tydligt att det har mottagits mycket väl hos prenumeranterna. Tack till er som skickat era uppskattningar till redaktionen. Läs gärna den feedback som kommit till redaktionen så här långt (se nedan). Reaktionerna har också hunnit sprida sig om att Nordisk Filatelis bästa tid är nu. Senaste veckan har nya prenumeranter strömmat in, vilket stärker tidningens framtid. Förberedelserna för nästa nummer är i full gång och vi kan redan nu

Läs vidare