Redaktion

NORDISK FILATELI (ISSN 0029-134X) är en posttidning som publiceras av

Nordisk Filateli AB
Organisationsnummer: 559251-1371
Momsregistreringsnummer
(VAT-nummer): SE559251137101
PRV utgivningsbevis för periodisk tidskrift: 31895

Tidningens och redaktionens adress

NORDISK FILATELI
Box 6099
SE-102 32 Stockholm
E-post nordisk@filateli.se
Webbsida www.filateli.se
Bankgiro 5478-2925
IBAN SE36 9020 0000 0902 5526 1227
BIC/SWIFT ELLFSESS

Besöksadress
NORDISK FILATELI
c/o Jonas Hällström
Tomtebogatan 1A, Stockholm

Ansvarig utgivare
Jonas Hällström E-post: jonas@filateli.se

Chefredaktör
Jonas Hällström E-post: jonas@filateli.se

Art Director
Sofie Lantto

Biträdande bildredaktör
Tomas Karlsson

Fasta medarbetare i redaktionen

 • Bengtsson, Bengt
 • Bodin, Richard
 • Brunström, Christer
 • Ferdén, Staffan
 • Fredriksson, Gert
 • Furängen, Anders
 • Gustafsson, Per
 • Heijtz, Stefan
 • Karlsson, Tomas
 • Larsson, Carl-Henrik
 • Liwendahl, Lars
 • Nilson, Kjell
 • Rein, Tobias
 • Sandberg, Thorsten
 • Stommendal, Peter
 • Sundberg, Mårten

Utöver dessa fasta medarbetare i redaktionen deltar ytterligare medarbetare tillfälligt eller oregelbundet i tidningen.

NORDISK FILATELI arbetar tillsammans med följande partners:

Radnoci Tech AB i Skövde för tidningens webb, https://www.radnocitech.se
Ringöns Tryckeri AB i Göteborg för tryckning, https://www.ringonstryckeri.se
MediaService AB i Kristianstad för prenumerationsavisering och -fakturering, https://www.mikab.se
PositionEtt i Stockholm för prenumerationsdatabashantering, https://positionett.se