ERNST GILLBERG · Chefredaktör 1937-1969

Endast 33 år gammal startar Ernst Gillberg (1904-1979) tidskriften NORDISK FILATELI (NF). Året är 1937 och den allra första prenumeranten blir Direktör Oscar Nordlöf, Stockholm. NF blir snabbt en modernt och påpassligt redigerad hobbytidskrift med ett brett innehåll i populär och lättsmält form, samt med dåtidens mått mätt också rikt illustrerad.

I mars 1937 utkommer första numret av NORDISK FILATELI med 16 sidor Länk 1. Tidskriften trycktes hos Rosendahls boktryckeri i Stockholm och det fysiska formatet är H260 x B200 mm. Första året anmälde sig 500 prenumeranter.
Under perioden fram till andra världskriget var frimärkssamlande antingen ett rent skolpojkssamlande, mer eller mindre värdelöst och inte lönt att beakta, eller också ett mer eller mindre vetenskapligt forskande, huvudsakligen inom den klassiska filatelin. Med Ernst Gillberg blev NF något helt nytt för utvecklandet av samlandet och uppskattades av samlare från enkla länder och motivsamlare, till avancerade filatelister. En innehållsförteckning till NF första 20 årgångar (1937-1956) publicerades i nummer 2-3 / 1957 Länk 2. Det finns i nuläget ännu inget senare publicerat index. När Ernst Gillberg efter 32 år som redaktör slutar sin ”… enastående filatelistiska gärning …” så är det precis den rubriken som hans mest produktiva medarbetare Sigurd Tullberg använder till avskedet: [… En tidskrift följer redaktören som en skugga. Man är aldrig ledig, åtminstone inte om man som Ernst Gillberg ensam sköter sin tidskrift. Det tar på krafterna och det kan vara skönt att få rå sig själv så småningom … Med glädje ämnar efterträdaren söka fullfölja hans verk.]

SIGURD TULLBERG · Chefredaktör 1969-1976

Som redan har nämnts, Sigurd Tullberg (1909-1998) är utan tvekan den mest produktiva medarbetaren i NF:s långa historia. Tullberg började som medarbetare redan 1945 och medverkade i tidskriften ända fram till 1994. När Ernst Gillberg slutade sin gärning 1969, köpte Tullberg tidskriften och blev dess andra ansvariga utgivare och chefredaktör fram till 1 juli 1976, då nästa ägarbyte sker. Att Tullberg under alla år skriver med glädje är tydligt och inte minst hans referenser till ”förr” (med avsikt på hobbyns tidigare historia och proveniens) vittnar om glädjen och stoltheten han måste ha känt. 

Nästa, det tredje, ägarbytet sker 1976 då Frimärkshuset AB (FH) köper NF, vilket kungörs i tidskriftens nummer 6 / 1976.

I samband med NF:s ägarbyte är Gustaf Douglas styrelseordförande för FH, samt för Frimärkshuset i Göteborg. I en ledare i tidskriften presenterar han den omorganisation som genomförs av FH inklusive NF.

STIG NORDVALL · Chefredaktör 1976-1978

Moderbolaget Frimärkshuset (FH kallat) består 1976 av fyra dotterbolag: Frimärkshuset i Stockholm AB (12 medarbetare) med Sven Sandstedt som VD och Ulf Eriksson som vice VD, Frimärkshuset i Göteborg AB (4 medarbetare) med Thomas Zetterberg som VD, Frimärkshuset Engros AB (18 medarbetare) i Leksand med Lars Nygårds som VD, samt NORDISK FILATELI AB (2 medarbetare). Det blir Stig Nordvall som blir VD och chefredaktör från och med 1976.

Stig Nordvall (1934-2008) tillträder som VD för NORDISK FILATELI AB, som då är ett dotterbolag inom FH. Nordvall blir också chefredaktör och ansvarig utgivare. I sin första ledare i oktober 1976 beskriver han framtiden.

Att det är utmanande att leda arbetet med en tidskrift, det skrev Sigurd Tullberg om när han själv tog över efter grundaren Ernst Gillberg. Att det varit ”… spännande men inte utan bekymmer …” skriver Stig Nordvall redan efter ett och ett halvt år, i februari 1978, i sin sista ledare när han säger ”Tack och adjö”. 

När Stig Nordvall lämnar NF blir han 1977 heltidsanställd chefredaktör för tidningen Aktiespararen. Fram till sin avgång som chefredaktör 1994 utvecklade han Aktiespararen från ett enkelt medlemsblad till ett fullödigt månadsmagasin, med en upplaga på närmare 100 000 exemplar. Med små resurser utvecklade han Aktiespararen till en produkt som väl tålde att mätas med de kommersiella ekonomitidningarna på marknaden, vilket torde vara unikt för en medlemstidning i Sverige.

NORDISK FILATELI har 1978 en upplaga om 13 200 exemplar och Sven Olof Forselius tar över som NF:s fjärde chefredaktör. Först genom ett kort arrendeförhållande till Frimärkshuset, som alltså fortsatt då äger det bolag som ger ut tidskriften, övertar Forselius och hustrun Kerstin utgivningen. Kort senare köper han NF av FH.

SVEN OLOF FORSELIUS (SOFUS) · Chefredaktör 1978-1994

Sven Olof Forselius (1932-2010) – SOFUS – rivstartar som chefredaktör och den första synliga förändringen sker mellan nummer 1 och 2 / 1979 då tidskriften ändrar sitt fysiska format.

Från nummer 1 till 2 / 1979 byter tidskriften fysiskt format till H245 x B170 mm.

Efter 10 år som redaktör skriver SOFUS själv 1988 om sina upplevelser länk 3. Bland läsare från tiden kommer de allra flesta att tänka på den världsnyhet som presenterades i samband med novembernumret 1979 – FÄRGLIKAREN länk 4 1994 är det dags för SOFUS att avsluta sitt framgångsriks chefredaktörskap och ägande. Han sammanfattar sig i TÄNKT VAR DET HÄR! länk 5 I sin allra sista ledare presenterar SOFUS i nummer 7 / 1994 sin efterträdare Morten Persson.

MORTEN PERSSON · Chefredaktör 1994-2020

Morten Persson (f. 1948) presenterar sig som ny ägare, chefredaktör samt ansvarig utgivare i sin första ledare (8-9 / 1994).

Morten Persson inleder också direkt de synliga förändringarna av de visuella intrycken av tidskriften, där den nya framsidan presenteras redan i hans första nummer.

Under Morten Perssons tid firar tidskriften både 60 år länk 6, 65 år länk 7, 70 år, 75 år samt 80 år. Vid utgången av det 84:e året avslutade han 26 framgångsrika år som ägare och utgivare. Läs gärna efterträdarens artikel från NF 1 / 2021 om Morten Perssons tid som chefredaktör. Morten Perssons bidrag till tidskriften har varit många. Främst har han haft en personlig och synbar ambition att NF ska bejaka sin fristående ställning på marknaden för frimärken och frimärkshobbyn, samt viljan och ambitionen att följa med samhället i tiden och höja den journalistiska kvaliteten genom att också granska marknadens aktörer. I detta senare fall kommer många läsare främst ihåg de första årens (1996-1997) rivstart med avseende på detta. ”Watermarkgate” länk 9 blev namnet på den granskning som NF gjorde av Sveriges Filatelist-Förbund i kölvattnet efter NORDIA 1995.

JONAS HÄLLSTRÖM · Chefredaktör från och med 2021-

Från och med årgång 85 av Nordisk Filateli är Jonas Hällström ansvarig utgivare och chefredaktör. I februari 2022 utsåg tidningen ’Linn’s’ världens ’Most Influential Philatelists and Their Epic Stamp Stories’. Som enda representant för Norden finns Jonas Hällström med på den listan.

Linn' s Stamp News

Med Jonas som chefredaktör har Nordisk Filateli tagit ett nytt steg – från tidning till magasin – med innebörden att läsningen i varje nummer ska räcka länge och över tid ha en lång hållbarhet. Det vill säga att innehållet ska vara av hög kvalitet, men ändå återspegla det enkla i hobbyn om frimärken, posthistoria, vykort, cinderella (bältespännarfilateli) samt relaterade livsstilar. Den tidning som Jonas vill ge ut tillsammans med sin mångsidiga redaktion, den sparar man för den är både vackert gjord och välgjord i sitt innehåll.

Köp en prenumeration på Nordisk Filateli här
Köp lösnummer av tidigare nummer här
Provläs helt gratis utvalda artiklar från ”nya” Nordisk Filateli här