Kungaporträttet överlämnat!

I måndags (11 december) fick Martin Mörck (bilderna till höger) och Jonas Hällström (bakom kameran) ett möte med den kungliga bibliotekschefen Arvid Jakobsson (bilderna till vänster) på det kungliga slottet i Stockholm.

Vid mötet överlämnade Nordisk Filateli de gåvor som hyllar samt uppmärksammar att vår kung i år firar 50 år som regent. Kungaporträttet, souvenirarket med kungaporträttet, samt särtrycket länk är en ”personlig” hyllning till vår kung som vi hoppas att han ska uppskatta. Porträttförlagan är vald med stor omsorg och tanke i hopp om att bekräfta en medveten karaktär hos kungen i hatt, förklarade Martin och Jonas för slottsbibliotekarien.

I särtrycket finns också berättelsen om den privata, kungliga frimärkssamlingen, som det vore intressant att få en återkoppling kring ”ödet” om idag. Det skulle vara ett läsvärde att berätta om hur statusen på samlingen är. Finns den fortfarande i kungens ägo, frågade Jonas.

När artikeln om den kungliga frimärkssamlingen gjordes, ägnades mycket tid åt att sammanställa status (bearbeta referenser) så långt artikeln kan sträcka sig, därefter lämnas ju en ”cliffhanger” till nutiden.

Boken om ”Drottningbreven” är en historisk parallell till kungaporträttet, som vi hoppas ska intressera kungen eftersom den i högsta grad berör släktens Bernadottes historia. Dessutom är karaktären på korrespondensen unik i världen.