Välkommen till Göta Frimärkens litteraturauktion den 26 augusti klockan 18.00

Ulf Stenquist och Göta Frimärken har alltid många strängar på sin lyra, mångskiftande och populära auktioner genomförs regelbundet, och däremellan också erbjudanden av litteratur samt nu också en ny litteraturauktion. Den 26 augusti har Göta Frimärken auktion som omfattar 136 exklusiva litteraturobjekt. Auktionen startar 18.00 (26 augusti).

Hela auktionskatalogen presenteras i nummer 3-2024 av Nordisk Filateli, samt också här på webben. De detaljerade objektsbeskrivningarna talar för sig själva och på auktionssidan kommer det att finnas bilder av alla litteraturobjekten.

Lycka till på auktionen!