Ny bok av Christer Brunström

I sina reseberättelser visar Christer Brunström att han är filatelins Sven Hedin. Christer är en upptäckare som vill förmedla berättelserna till oss som är intresserade, nyfikna och han vill öka vår allmänbildning och kunskap. Resorna gör Christer till jordens alla kontinenter och världsdelar. Alla resor får lika mycket uppmärksamhet. Med sin klassiska röst berättar Christer med filatelistisk eller posthistorisk referens. Femtio kapitel avslutas med ett sista med tips för blivande generalsamlare. Det är så man ska uppfatta denna reseantologi. Detta är en inspiration att själv resa i filatelins värld. Christer vill att vi ska upptäcka nya mål att samla och lära oss mer om. Samma sak är också anledningen till att Nordisk Filateli upprepat tar rollen som ”reseledare” och utgivare av litteratur i filatelins värld. Den här boken är lika viktig för nya samlare som för etablerade. Jag kan garantera er att ni inte tidigare har varit på flera av de resmål som Christer tar er med på Resor i frimärksvärlden.
Jonas Hällström

Linnetrådsbunden bok i format 148 x 21 mm. Inlaga 224 sidor tryckt färg på 115gm2 mattbestruket offsetpapper. Omslag 260g/m2 kartong med Mattlaminering på omslagets yttersidor.

Pris: 300 kronor + porto SEK 80 inom Norden och SEK 190 utom Norden. Förhandsbeställningar tas emot nu till nordisk@filateli.se och boken levereras under sommaren (juli). En särskild presentation av boken kommer att ske vid den nationella frimärksutställningen i Karlstad den 31 augusti.

  • SWISH 123 685 47 98
  • Bankgiro 5478-2925 
  • IBAN & BIC SE36 9020 0000 0902 5526 1227 / ELLFSESS
  • PayPal nordisk@filateli.se. Tillkommer 40 SEK/NOK i avgift.