Nummer 5-2023 

Ett, två och tre, ja så många årgångar har jag nu publicerat som chefredaktör. Tre år har gått snabbt och därmed 15 nummer snabbare. Totalt har jag redigerat 2,646 sidor.

Som chefredaktör äger jag möjligheten att skriva och publicera. Jag ska erkänna för er att jag älskar det som presenteras i skrift och som trycks. Jag älskar nyheter och prenumererar på en stor mängd tidningar och magasin. 

Jag vill betona att jag alltså lever som jag lär, för i publika sammanhang brukar jag påminna om hur viktigt det är att tidningar, böcker och andra skrifter designas och publiceras i tryckt och fysiskt format. Jag är en stor vän av tryckta tidningar och tryckta böcker. Jag älskar också synen av filatelistisk litteratur och bibliotek. 

Nummer 5 av Nordisk Filateli är nu på tryckeriet och kommer i brevlådan senast den 15 november. Tidningen är på 212 sidor, så den kommer att räcka gott att läsa under vintern fram till 1 februari när vi återkommer med nummer 1 på mitt fjärde år som chefredaktör.

Redan här kan du läsa den kommande Ledaren.