Specialnummer #12!

I detta specialnummer har Nordisk Filateli förmånen att som en antologi publicera Claes Hederstiernas samlade arbete för tidningen, samt att få publicera hans enramsexponat med frimärket Gustav II Adolf från 1920

I detta specialnummer visar Claes sitt kunnande, sin bredd och sitt djup. Frimärken brukar kallas för ”den fattige mannens konstsamling”. Här får ni läsa om de enskilda ”verken” i Claes ”konstsamling”, om hans filatelistiska liv, samt dessutom studera frimärket från 1920. 

Köp specialnummer 12 och övriga specialnummer från vårt TIDNINGSARKIV.