Gustaf Douglas (1938-2023) ”Filatelist”

Klockan 16:00 igår den 3 maj nåddes vi i media av nyheten att Gustaf Douglas gått bort.

I Dagens Industri idag hyllas Gustaf som ”Giganten som gick sin egen väg” och i fem sidor sätts många fina omdömen i ord om Gustafs gärningar som entreprenör. I artiklarna nämns också Gustafs frimärksintresse och kopplingen till våra kretsar och frimärkshobbyn.

Som chefredaktör för Nordisk Filateli, och som en av de som fick möjlighet att lära känna Gustaf i våra kretsar, är det med stor sorg och saknad jag idag och för lång framtid kommer att sakna honom. Tack vare alla de minnen jag personligen har, och de kvarlevor från hans gärningar som han så frikostigt delade med sig av, kommer han för alltid vara närvarande i mitt och många andras fortsatta samlande.

Nu närmast tänker vi på Elisabeth Douglas och övriga i familjen. Vi påminner dem om vår tacksamhet som vi känner för allt familjen har gjort för frimärkssamlandet i Sverige och internationellt. Det rätta ordet för dessa gärningar är också för oss att Gustaf var en ”gigant” och en mycket närvarande människa.

Mer om Gustafs engagemang för vår hobby, och en påminnelse om alla minnen flera av oss har av Gustaf som filatelist, kommer jag att ägna mycket uppmärksamhet åt i nästa nummer av tidningen som kommer den 1 juli.

Jonas Hällström
Chefredaktör