Dagsaktuella artiklar till bjuds i artikelarkivet

Vi människor behöver ibland påminnas i nutid om vår historia. I Nordisk Filateli försöker vi därför anknyta vår hobby till nutidshistoria.

I nummer 1-2023 hade vi en mycket bra artikel om inflation och dess postala inverkan, skriven av Henrik Sundén. ”Inflation” är ju sannerligen något vi idag känner inverkan av i vårt dagliga liv.

Att flera ledare i världen är totalitära eller fascistiska hör, ser och läser vi om varje dag i nyhetsrapporteringen. I nummer 2-2023 har Carl-Henrik Larsson skrivit en artikel om Franco som styrde Spanien med järnhand, för inte alltför länge sedan.

Du kan nu fritt läsa båda artiklarna i vårt artikelarkiv.