Påsken står för dörren och snart landar nummer 2 på dörrmattan

Redaktionen tillsammans med alla annonsörer har pressat tidplanen en aning för att alla ni läsare ska få nästa tidning redan den 6 april, innan påsken (istället för som publiceringsplanen säger den 15 april).

Nummer 2 omfattar 184 sidor med intressant och varierande läsning som vanligt. Det kommer att finnas något att läsa för alla tidningens målgrupper.