EFTERLYSNING av Hotellvinjetter

Under ett tiotal år från slutet av 1880-talet och framåt gjorde flera svenska hotell påtryck i form av reklamvinjetter på postens helsaker. I vinjetterna fanns hotellets namn, ortens namn och en bild av hotellet. Främst var det brevkort som fick påtryckta hotellvinjetter, men ett par hotell tryckte också sina vinjetter på kortbrev. Helsakerna verkar ha sålts eller delats ut till hotellens gäster, för att göra reklam för hotellen.

Efterlyses: kompletterande uppgifter!

Från Nordisk Filatelis läsare tar författaren Per Gustafson tacksamt emot uppgifter om:

  • svenska helsaker från 1800-tal och tidigt 1900-tal med andra hotellvinjetter, eller andra kombinationer av vinjetter och helsaker, än de som nämns i artikeln
  • alla helsaker med vinjetter från Hotell Christiania, Stora Hotellet i Jönköping och Hotell Mårtenson 
  • alla helsaker med den tidiga vinjetten från Hotell Mollberg (typ 1), den sena vinjetten från Grand Hotell Haglund (typ 2) och den smala vinjetten från Hotell Göta Källare
  • alla helsaker med vinjetter från Hotell Kramer postgångna år 1887
  • helsaker med övriga dokumenterade vinjetter som utökar den kända användningsperioden för respektive vinjett och helsakstyp.
  • Jag är förstås också intresserad av bakgrundsinformation om hotellvinjetterna, till exempel hur bilderna togs fram, vem som gjorde påtrycken på postens helsaker, hur hotellen beställde korten och om korten såldes till hotellgästerna eller om de delades ut gratis. 

Skicka uppgifter om vinjett, typ av helsak och datering, helst med bilder av helsakerna, till artikelförfattaren på e-post Langvattnet@yahoo.com. Läsare som inte har e-post kan posta uppgifter till Nordisk Filatelis redaktion.