Tre Kronor i särtryck

I år presenterar tidningen en reportageserie ”Landet Runt” där vi gör geografiska nedslag över Sverige. I nummer 3-2022 besökte vår resande reporter Thorsten Sandberg orten Lindesberg, där Frimärksauktioner Tre Kronor har sin verksamhet. Att det är Christer Karlsson som numera driver företaget har förmodligen ingen missat, han tog ju 2018 över verksamheten efter legendaren Lennart Oxenstad (1941–2018). Reportaget i detta särtryck är tidigare publicerat i nummer 3-2022 (sidorna 166-171). 

Som chefredaktör ser jag det som mitt ansvar att bidra till att aktörer som arbetar tillsammans med Nordisk Filateli också får utrymme i tidningen till att presentera sin ”affär” eller sitt erbjudande. Artikeln om Tre Kronor är ett lysande exempel.