Tre nya specialnummer med specialämnen och enramsexponat!

Som chefredaktör har jag en ”förmån”, den att jag äger ansvaret själv för mina ord, värderingar och uttalandet. I det sammanhanget påstår jag att vårt lands mest kunniga svenske posthistoriker är Staffan Ferdén. Under de senaste 15 åren har Staffan presenterat fler samlingar än någon annan tidigare har gjort. Samlingarna har varierat i sina omfång, både större (omfattande) och minde (begränsade) bearbetningar av ämnen har förekommit. 

Ingen annan har heller varit mer generös att dela med sig av sitt kunnande än Staffan har varit: Samlingarna har omsatts till utställningsexponat, så vi alla kan ta del av dem. Sitt ”magnus opus” presenterade Staffan 2019 med verket FERDÉN – Census of Mail until 1940. 

Jag vet att Staffan kommer fortsätta sina olika presentationer och publiceringar så länge det finns ström till datorn, och intellektuell energi inom sig.

Nordisk Filateli tar nu sitt ansvar att sprida dina specialkunskaper vidare genom att publicera tre nya specialnummer (3-5), med tre av Staffans olika enramsexponat. Du köper specialnumren genom att förskottsbetala dem enligt annonseringen.