Glad midsommar med förhandsläsning om Slaveriets historia

Slaveriets historia är lång och redan under forntiden samt antiken var slaveriet mycket vanligt förekommande. I både det antika Grekland och Rom utgjorde slavarna en betydande del av befolkningen. Under mer än 300 år skeppades närmare 13 miljoner afrikanska slavar från Afrika över Atlanten till den nya världen. Också idag lever miljoner människor runt om i världen under slavliknande förhållanden. Läs redan nu Carl-Henrik Larssons mycket välskrivna artikel om slaveriets historia som kommer i tidning nummer 3 (i brevlådan senast 1 juli).

Glad midsommar önskar vi på redaktionen!