Anders Ståhl – Friluftsmålare i tid och otid

Nordisk Filateli har som mål att också skriva om livsstilar som är relaterade till oss som samlar frimärken, posthistoria, vykort och cinderella. Hittills har tidningen därför haft artiklar om vin (NF 1-2021), mynt (5-2021) och aktiebrevsamlande (1-2022). I nummer 2-2022 har jag själv skrivit själv om friluftsmålaren Anders Ståhl.

Inom filatelin har jag haft förmånen att möta de för mig mest intressanta personerna genom deras prestationer, det vill säga deras skapelser av samlingar med sammanhang och berättelse (bearbetning). Jag har alltså först sett vad de kan och vad det betyder för mig, innan jag träffade personerna själva. Så har det också blivit för mig i andra sammanhang.

Anders Ståhl är konstnär – friluftsmålare – och honom mötte jag genom På Nya Spår. Läs gärna artikeln om Anders Ståhl som är tillgänglig för alla i vårt artikelarkiv