Magasin nummer 2 blir inte störst men mättar läsaptiten

Redaktionens målsättning är att alla till påsk ska ha fått årets andra magasin – nummer 2-2022 (senast ska du ha magasinet den 15 april).

Det blir 172 välmatade sidor som kommer räcka hela tiden fram till nummer 3. Tidningens framsida tillsammans med ledaren kan redan nu skapa lite nyfikenhet, eller som Karin Boyes klassiska rader säger: Den mätta dagen den är inte störst. Den bästa dagen är en dag av törst. (Tack till Claes Hederstierna för inspelet efter min förra ledare).