Artikelindex 2021 publicerat

Årgång 2021 omfattar 746 sidor läsning med otroligt värdefulla artiklar om frimärken, vykort, posthistoria och cinderella. För att man ska kunna orientera sig bland alla sidorna har redaktionen som service gjort ett artikelindex för 2021 som nu är publicerat. Indexet är kategoriserat med huvudområden och underområdet, och flera artiklar är indexerade under flera kategorier.

Önskar du köpa ett tryckt exemplar av artikelindex för  2021 kan vi erbjuda det mot 75 kronor inklusive porto. Beställning sker genom betalning till bankgiro 5478-2925, SWISH 123 685 4798, eller PayPal nordisk@filateli.se.