Läs artikeln från senaste numret om hur Peter Lorentzon gör hälsokontroll på dina frimärken

Peter Lorentzon är en av landets två certifierade filatelistiska intygsskrivare. I sitt välutrustade labb genomför han hälsokontroll av hundratals objekt varje år. Hans kunder är auktionsfirmor, filateliföretag, frimärksklubbar och privatpersoner.

Nordisk Filatelis korrespondent och skribent Thorsten Sandberg har träffat Peter och har fått en unik inblick i hans arbetsprocess. Från inskrivning av objekt till utfärdande av utlåtande eller intyg. Läs hela reportaget från Peters labb.