Sommarens dubbelnummer 3 & 4 är på väg – det blir en ”sommarpocket”!

Det kommande numret är ett dubbelnummer (3 & 4 – 2021) och lämnades till tryckeriet idag. Det ska vara hos prenumeranterna senast den 1 juli. Ännu en gång kan jag lova ett välfyllt nummer med en fantastisk variation av artiklar från de mest kompetenta medarbetarna.

”Trots” att det alltså ska vara ett dubbelnummer redan från början (100 sidor), är det hela 84 sidor med extra läsning den här gången.
– Ja, adderar du 84 till 100 blir det 184 sidor, alltså blir numret tjockt som en ”sommarpocket”. Med andra ord så kommer tidningen att räcka hela sommaren, ända tills nummer 5.