Världsomsegling med HM Vanadis i Nordisk Filateli

Richard Bodin tillhör världseliten när det gäller att samla posthistoria i sitt rätta sammanhang. I nummer 2-2021 av Nordisk Filateli startar Richard sitt berättande om HM Vanadis världsomsegling i artikelserien Färd under örlogsflagg. Du kan alltså fritt läsa den första artikeln i tidningens artikelarkiv.

I kommande nummer kommer vi att följa HM Vanadis resa, historiskt berättande samt postalt dokumenterat. Det var en lång resa så det blir en lång och intressant artikelserie.

Vill du läsa hela tidningen kan du köpa den som lösnummer och vill du prenumerera köp en prenumeration.