”Tusen kilo guld”- Nu kan du köpa den unika Riksbanksförsändelsen

Kungliga Postverket hade den 1 januari 1876 till och med den 31 december 1917 särskilda taxor (avgifter) för paket som innehöll guld eller silver. Avgifterna uttrycktes per viktenhet och omfattade både befordringsavgiften (transporten), samt assuransavgiften (försäkringen).  En speciell avgift fanns för guld (och silver) om det skickades som tackor till Riksbanken i Stockholm. Avgiften för sådana försändelser var då 5 öre per halvt kilo med guldtackor.

Den enda kända försändelse som finns bevarad idag av att en sådan transport genomförts är det här helt fantastiska postala dokumentet som omfattade 22 lådor (22 gula assuransetiketter) med guld. De 22 lådorna skickades med järnvägstransport och Kungliga Postverket från Riksbankens avdelningskontor i Göteborg den 16 december 1917, till Riksbanken i Stockholm.

De 22 lådorna vägde totalt 1 189,5 kilo och kostade alltså 5 öre i porto per halvt kilo. Frankeringen med frimärken omfattar 17x 5 kronor + 33x 1 krona + 2x 35 öre + 1x 25 öre, alltså totalt 118,95 kronor. Samtliga frimärken är med Kungen Gustav V i Medaljongporträtt.

Det här dokumentet med sitt unika postala sammanhang betraktas av flera posthistoriker i Sverige som kanske 1900-talets mest viktiga postala dokumentdokumentation.

Enligt FERDÉN är detta den enda kända försändelsen av sitt slag och bjuda ut av GÖTA Frimärken AB på kommande onlineauktion posthistoria den 22 mars.