Med blod i blicken – Vampyrer

Årets första nummer av tidningen är på väg från tryckeriet, det är 100 sidor läsning, 68 sidor ordinarie nummer och så bjuder vi på 32 sidor extra bonusläsning.

Flera av tidningens nya och fasta medarbetare presenterar sig redan i nummer 1 för första gången i Nordisk Filateli, medan en av medarbetarna sedan länge – Carl-Henrik Larsson – fortsätter att skriva för tidningen.

I nummer 1 har Carl-Henrik skrivit om vampyrer och vi kan redan nu ge en försmak av hur  den”nya” tidningen kommer att se ut genom att vi bjuder på Carl-Henriks artikel som läsning för alla, länk till artikeln i artikelarkivet.